Cách xử lý lỗi 797 của dcom 3g viettel

11:04 am, February 2, 2013

Cách xử lý lỗi 797 của dcom 3g viettel

Nguyên nhân: Do khu vực đang sử dụng có sóng 3G Viettel yếu hoặc D-Com 3G đang để ở chế độ chỉ nhận sóng UMTS.

Giải pháp: cài đặt chế độ nhận sóng tự động

Quy trình

1. Vào Công cụ > Lựa chọn > Mạng > Loại mạng

2. Trong mục loại mạng, chọn “Ưu tiên UMTS”

3. Áp dụng > OK và kết nối lại.

Chúc các bạn thành công

lỗi 797 dcom 3g viettel


Tags: , ,

Mục sản phẩm: , ,

Tác giả HDG

Bình luận